zdrowieinaczej.pl Zdrowie dla każdego

Przyjęcie holistycznego paradygmatu zdrowia to spore wyzwanie metodologiczne w zarządzanych badaniach. Interesuje ono niełatwej kontroli zmiennych bio-psycho-społecznych, przebywających we wzajemnych złożonych związkach, współtworzących tę znacznie skomplikowaną, dynamiczną strukturę w warunkach dobrego zdrowia, jego zagrożenia czy przewlekłych chorób. Dlatego należy zauważyć, że wyodrębnienie kilku pojedynczych zmiennych w planie poznania ich wielkości jako czynników ryzyka infekcji bądź podtrzymujących chorobę czy sprzyjających powrotowi do zdrowia, jednak przylega do procedur często przydatnych w badaniach, połączone jest z ryzykiem wsparć w poznaniu omawianej jedności człowieka.

Czym jest choroba?

Choroba prezentowana jest jako skuteczna reakcja ustroju na działanie czynnika chorobotwórczego, zmierzająca do zaburzeń naturalnego współdziałania narządów i tkanek, a w następstwie – do zaburzeń czynnościowych i zmian organicznych w narządach całego systemu. I chorobą przewlekłą określany jest proces chorobowy istniejący od kilku miesięcy do paru lat (bądź towarzyszący człowiekowi przez całe życie), cechujący się zmianami chorobowymi, przebiegającymi powoli i/lub etapowo (Encyklopedia PWN, 1982).
Czy zdrowie to tylko brak choroby?

Mimo że zdrowie jest znacznym czynnikiem zdolności osoby do jej działania w społeczeństwie, jak wspomniano wysoce, nie okazuje się ono wyłącznie brakiem chorób, ograniczeń czy dysfunkcji. Przyjęta przez Institute of Medicine w 2001 r. koncepcja tak zwanego dobrego zdrowia (positive health) ujmuje w nim cztery komponenty.
[adl-post-slider id=29]